QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN VIOMI

1. Quy định

  • Thành viên tham gia bán hàng có tuổi từ 20 trở lên mang Quốc tịch Việt Nam, đủ năng lực hành vi dân sự.

  • Sử dụng hình ảnh, nội dung công ty cung cấp đúng mục đích kinh doanh.

  • CTV chỉ được bán 2 sản phẩm Robot hút bụi và Máy hút bụi lau nhà cầm tay từ Viomi.

  • Không có thái độ khiếm nhã với khách hàng gây ảnh hưởng tới hình ảnh, thương hiệu của Viomi.

  • CTV phải đưa toàn bộ thông tin khách hàng cho tổng Công ty quản lý.

  • CTV phải bán hàng theo giá mà công ty đưa ra.

2. Quyền lợi của CTV

2.1 Hoa hồng trực tiếp trên đơn hàng thành công:

Danh mục Model Link sp Giá Bán Hoa hồng trên 1 sp Ghi chú
Robot hút bụi thông minh Viomi
Alpha 2 Pro tại đây 16,290,000 1.000.000
Đơn hàng thành công
Alpha UV (S9) tại đây 12,900,000 800.000
Alpha (S9) tại đây 10,690,000 750.000
V3 Max tại đây 9,900,000 700.000
V2 Max tại đây 7,690,000 550.000
Máy hút bụi lau nhà cầm tay Viomi
Cyber tại đây 7,590,000 550.000
Aeolus 9 tại đây 4,990,000 500.000

2.2 Chính sách chiết khấu cho CTV

Doanh số tháng Chiết khấu Lương trung bình
>100 triệu đồng 10% 10.000.000 đ
> 200 triệu đồng 15% 30.000.000 đ
>= 300 triệu đồng 20% 60.000.000 đ

– Khách hàng do CTV giới thiệu sẽ được theo dõi trong suốt quá trình hợp tác, nếu khách hàng có phát sinh đơn hàng tiếp theo (liên hệ qua CTV hoặc trực tiếp công ty) thì tỷ lệ chiết khấu hoa hồng vẫn được thanh toán cho CTV đó theo mã khách hàng công ty lưu trữ.

– CTV không mất tiền đầu tư ban đầu, sản phẩm sẽ được gửi từ tổng công ty sau khi CTV or khách đặt hàng trực tiếp từ phí công ty.

– Được sử dụng hồ sơ công ty cùng các giấy tờ liên quan để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới thị trường và khách hàng tiềm năng;

– Được hỗ trợ kiến thức bán hàng, kiến thức về sản phẩm. Được cung cấp tài liệu, Catalog sản phẩm, kĩ thuật, giải pháp,….để phục vụ cho công tác bán hàng;

– Được thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan;

– Được hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu. Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý của CTV. Công ty sẽ hỗ trợ đảm nhận và xử lý;

3. NGHĨA VỤ CỦA CTV

–     Chủ động quảng bá thương hiệu, tiếp thị sản phẩm, tìm kiếm và khai thác nguồn khách hàng tiềm năng;

–     Sử dụng đúng những thông tin mà công ty đã cung cấp để tư vấn cho khách hàng. Không được tư vấn sai với chủ trương công ty đã ban hành, hay hứa hẹn bất kì điều gì nằm ngoài khả năng hoặc không có thực liên quan đến sản phẩm và dịch vụ do công ty cung  cấp;

–     Nghiêm cấm cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa của Công ty để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc những hành vi có thể làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của Công ty.

4. QUY ĐỊNH DỪNG HỢP TÁC TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

–     Khi CTV vi phạm các điều khoản của chính sách này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng, quyền lợi và hình ảnh của Công ty hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, không hợp tác với Công ty mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhưng không rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa sai.

–     Khi CTV chủ động đề nghị ngừng tham gia chương trình CTV của Viomi

–     Khi cá nhân không còn đủ các điều kiện đăng ký cộng tác viên theo quy định ở trên.

–     Khi Viomi quyết định ngừng toàn bộ chương trình CTV.

–     Khi chấm dứt quyền CTV, Viomi có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ còn lại chưa được thanh toán cho CTV. Mọi quyền lợi khác của CTV sẽ được Viomi thu hồi.